Jakub Dolba

Jsem software developer a momentálně se zaměřuji na back-end nejen webových aplikací v ekosystému jazyka PHP. Mám bohaté zkušenosti z oblasti e-commerce, od vývoje větších e-shopů na míru, přes zakázkové CMS, po specifické nástroje pro zpracování XML feedů a dat pro zbožové srovnávače.

Vývoj software není jen o psaní kódu a v posledních letech zdaleka není mou hlavní náplní práce. Jako Lead developer komunikuji s klienty do detailu jejich požadavky, s vedením společnosti udávám další směr firmy i produktů a s členy mého týmu řeším jejich profesní rozvoj při pravidelných 1-1.

Věřím, že Agilně řízený tým dokáže najít rovnováhu ve využití nejnovějšíjších technologií při zachování dlouhodobé udržitelnosti, stability a rozšiřitelnosti projektů. V kódu lpím na automatizaci, testování, přísných standardech, čisté historii v GITu stejně jako na smysluplné dokumentaci.

To co dělám pro mě není jen povolání nebo způsob obživy – baví mě to a jsem rád, když výsledek mé práce má smysl. Někomu třeba usnadní život, jinému pomůže vydělat peníze. Nejlépe pak obojí najednou.

» Čím víc toho vím, tím míň toho vím. «

Hovořím plynně anglicky na technické úrovni a rád se učím novým technologiím. Hraji rekreačně badminton a volný čas se snažím trávit v horách na lyžích nebo v pohorkách s batohem a stanem.

Pracovní zkušenosti

11/2020 - nyní: Trayto a.s.

Senior Lead Developer, Full-time, Ostrava, Česká republika

V Trayto jsem začal působit na plný úvazek po dlouhodobé občasné spolupráci v rámci mé živnosti.

Kromě realizace a technického vedení veřejně dostupných projektů (např. Xemel), jsem realizoval několik interních projektů a postupů pro zefektivnění firmy jako celku. (Přechod na Google Workspace, automatizace a zavedení procesů s novým ERP firmy a další...)

Můj tým, který přímo vedu se skládá z 5 lidí a oddělení za které nesu odpovědnost čítá 15 lidí. Veškeré projekty, včetně interních změn řídíme Agilně s rychlým sběrem zpětné vazby, plánujeme ve 14 denních sprintech a práci si rozdělujeme v Jiře.

Společnost Trayto byla na podzim 2020 odkoupena Zásilkovnou a proto jsem většinu času strávil vedením týmu svých kolegů v realizaci projektů pro Zásilkovnu.

 • PHP 7.4, PHP 8
 • Maria DB, Redis, RabbitMQ
 • Slim, Nette, Symfony, PHP-DI, Doctrine
 • Shoptet API, Packeta API, Google Drive API, Abra API, Toggl API
 • Docker, základy s Azure Kubernetes, základy AWS Lambda & PHP
 • CI/CD: Gitlab Pipelines, CircleCI Pipelines
 • Agile, Leadership, Sdílení znalostí, Mentoring

11/2018 - 07/2020: Silverstripe Ltd.

Senior Developer, Full-time, Wellington, Nový Zéland

Téměř dva roky jsem pracoval jako software developer pro novozélandskou společnost, vyvíjející open-source framework a CMS nazývaný Silverstripe. Na základech tohoto CMS jsem se podílel nejen na projektech klientů ze soukromého sektoru, ale taky jednotlivých agentur vlády Nového Zélandu. Pracoval jsem na vývoji a úpravách jak nových, tak stávajících projektů a taky na open-source modulech pro Silverstripe. Všechny změny byly řízeny agilně v přímé spolupráci s klienty a UX oddělením: od analyzování a estimace, přes samotný vývoj, SCRUM ceremonie, po doručení a nasazení změn do produkčního prostředí.

Z nejzajímavějších, na kterých jsem měl zásadní podíl, patří například:

 • Fire and Emergency New Zealand (FENZ): upgrade, úpravy a rozšiřování interního portálu používaný denně 14 000 hasiči
 • Westpac: rebuild hlavní webové prezentace jedné z největších lokálních bank
 • Meridian Energy: úpravy a rozšiřování portálu pro připojení k jednomu z hlavních dodavatelů energie
 • NZ Transport Agency: upgrade, úpravy, pokrytí automatickými testy webové prezentace a intranetu největší vládní agentury – místního ministerstva dopravy

Největší výzvou v novozélandském týmu – kromě změny země, časové zóny, kultury a jazyka – bylo představení, zavedení a vylepšení některých procesů, zajišťujících kvalitu kódu a dokumentace jednotlivých projektů. Například kontroly coding standardů, společné GIT flow, coverage metriky automatických testů, představení a zavedení role testera do týmu. Při code reviews byl kladen důraz na bezpečnost a bezbariérovost webu.

 • Silverstripe Framework a CMS, PHP, MySQL, Symfony CLI, Composer
 • Vanilla JS, Vue.js, React.js, Node.js
 • HTML, LESS CSS, WCAG
 • PHPUnit, Cypress, Codeception, Selenium
 • CI/CD CircleCI, Vagrant, Docker
 • konfigurace architektury Silverstripe Cloud (postaveno nad AWS)
 • JIRA, Confluence
 • komunikace s klienty, analýza požadavků, estimace
 • pravidelné demo, retrospektivy, standupy
 • Sdílení znalostí, mentoring, vedení např. v oblastech: GIT, PHP OOP architektura, testování, coding standards

05/2016 - 11/2020: Trayto a.s. (BiddingTools s.r.o.)

Xemel - Lead Developer, konzultant, IČ, remote, Ostrava

Xemel je nástroj pro rychlou úpravu XML feedů e-shopů nebo dodavatelů na míru tak, aby následně zbožové srovnávače nebo další systémy byly schopny data lépe zpracovat. Xemel je jeden ze tří komplementárních nástrojů společnosti Trayto.

Projekt jsem od začátku vedl nejen po technické stránce, ale později jsem se zhostil i role mentora pro další juniorní programátory. S manažerem jsem vytvořil procesy pro efektivní řízení projektu a teamu, který byl z hlavní části remote a part-time. Po dvou letech, kdy jsme projekt spustili, se stále pokračuje v rozšiřování funkčností a oblastí kde Xemel nachází využití. Na Xemelu jsem pracoval také během mého působení na Novém Zélandu, kdy jsem implementoval složitější úpravy, většinou však konzultoval změny a prováděl code review.

V současné době pracuji na Xemelu jak mi čas dovolí a se zbytkem Trayto teamu, který pracuje na dalších projektech, dělám code review a konzultace.

 • hlavní programátor a spoluzakladatel projektu - tým 4-7 lidí
 • architektura a klíčové funkce aplikace
 • administrace OS Debian
 • PHP, REST-API, Slim Framework, Nette, Latte, Doctrine, Mysql, CI/CD
 • technické konzultace a vedení, výpomoc dalším týmům společnosti
 • coding standardy, statická analýza
 • vedení SCRUM ceremonií a agilního řízení

10/2014 - 10/2018: Shopsys s.r.o.

Senior Developer, IČ / Full-Time, Ostrava

Čtyři roky jsem udržoval a stavěl e-shopy na míru pro střední i velké obchody. Implementoval jsem úpravy na interní platformě „Shopsys“, později jsem byl garantem implementace nových zakázek stavěných na open-source „Shopsys Framework“ (založeném na Symfony). Navrhoval a implementoval jsem napojení na různé ERP, IS, platební brány, webové služby a další. Spolupracoval jsem také úzce s klienty, abych pochopil jejich požadavky případně navrhl jinou cestu řešení jejich problému. Na některých projektech jsem se podílel od úvodní analýzy, nacenění, přes implementaci až po finální doručení.

Vytvořil jsem proces pro rychlejší a efektivnější zaučení nových programátorů do ekosystému firmy i produktu. Vedl jsem technické části příjímacích pohovorů.

Mému týmu se podařilo spustit nový e-shop v termínu, který byl daný téměř rok předem při podpisu smlouvy :)

 • interní platforma Shopsys - PHP, MySQL, Smarty, jQuery, MSSQL, HTML, CSS
 • Shopsys Framework - PHP, Symfony, Twig, Doctrine, PostrgeSQL, jQuery, LESS
 • continuous integration, deployment, GIT, Jenkins
 • komunikace s provozovateli e-shopů, analýzy, nacenění úprav
 • základy práce s OS Linux (Debian)
 • agilní metody řízení projektů (přechod firmy z "vodopádu" na SCRUM)

Předchozí zkušenosti a brigády během studia

05/2011 - 10/2014: agauto.cz / agsport.cz

(DPP) správa e-shopu: automatizace aktualizace nabídek a napojení na API, stavba micro-site a micro-eshopů pro podporu prodeje, crawling a data-mining stránek dodavatelů

PHP, MySQL, HTML, CSS, JS, APIs

05/2012 - 04/2013: IT Lab czech s.r.o.

(DPP) vývoj widgetů pro vlastní CMS systém založený na Ruby on Rails

HTML, CSS, Ruby on Rails

Osobní informace

Narozen:
4. květen 1991
Nejvyšší dosažené vzdělaní:
Akademické prvního stupně (Bc.)
e-mail:
jakub@dolba.cz
Tel.:
+420 605 971 509
LinkedIn.:
Jakub Dolba
GitHub:
https://github.com/jDolba

Vzdělání

VŠB - TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI)

2010 - 2014, Bc. studium ; Informatika a výpočetní technika (B2647, 2612R025)

nedokončeno ; 2014 - 2016, navazující magisterské ; Informatika a výpočetní technika (N2647, 2612T025)

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava (SPŠEI Kratochvílova)
2006 - 2010 ; Elektronické počítačové systémy (26-47-M/002)